European Center of Solidarity in Gdansk

Location: Gdansk
Carried out on: 2012-09-12
Type of realization: Waterproofing of foundations and floors (IZOHAN WM 2K)

European Center of Solidarity in Gdansk
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.