IZOHAN masa zalewowa na gorąco

Izohan | Gdynia Izohan | Gdynia Izohan | Gdynia Izohan | Gdynia Izohan | Gdynia
 • Opis
  masa zalewowa
 • Zużycie
  ok. 1,2 kg /l objętości szczeliny
 • Temperatura zalewania
  ok. 140–150°C
 • Aplikacja masy po zagruntowaniu
  15–30 minut
 • Odporność na deszcz
  natychmiast po aplikacji
 • Zgodność z Normą
  PN-EN 14188-1:2004 typ N2
 • Dostępne opakowania
  25 kg
Zastosowania
IZOHAN masa zalewowa na gorąco przeznaczona jest do wypełniania szczelin dylatacyjnych i połączeń we wszelkiego rodzaju nawierzchniach; uszczelniania połączeń między nawierzchnią (betonową, asfaltową) a elementami prefabrykowanymi, stalowymi, a także wypełniania i uszczelniania pęknięć i uszkodzonych szwów w nawierzchniach asfaltowych. Masą można wypełniać szczeliny poziome lub o lekkim nachyleniu. Maksymalny dopuszczalny spadek szczeliny – do 8%.
 
Właściwości

   bardzo dobrze przyczepna do podłoża asfaltowego, betonowego, stalowego

   bardzo elastyczna w szerokim zakresie temperatur

   odporny na działanie soli stosowanej do odladzania

   odporna na działanie mrozu

▶    kompatybilna ze sznurami dylatacyjnymi IZOHAN

Skład
asfalt, polimery, wypełniacz
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.