Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk

Miejsce realizacji: Gdańsk
Data realizacji: 2012-09-12
Typ realizacji: Hydroizolacja fundamentów i posadzek (IZOHAN WM 2K )

Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.