Stocznia, Gdańsk

Miejsce realizacji: Gdańsk
Data realizacji: 2013-04-20
Typ realizacji: Izolacja dachów

Stocznia, Gdańsk
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.