SPECIAL ROOFING MEMBRANES

  • Categories
    • IZOHAN
      • IZOHAN WATERBORNE PRODUCTS
      • IZOHAN SOLVENT ASPHALT PRODUCTS
      • EKO MINERAL-POLYMER PRODUCTS
      • ADHESIVES, SEALANTS AND GROUTS
      • IMPREGNANTS AND COATS
      • RENOVATION AND FUMIGATION
      • POLYURETHANE FOAMS
      • RENOBUD CONCRETE REPAIRS AND PROTECTION
      • SUPPLEMENTARY PRODUCTS
      • SHINGLES
    • IZOLEX
      • IZOHAN WATERBORNE PRODUCTS
      • IZOHAN SOLVENT ASPHALT PRODUCTS
      • EKO MINERAL-POLYMER PRODUCTS
      • Plastyfikatory
      • SUPPLEMENTARY PRODUCTS
    • NEXLER
      • TOP LAYER BITUMEN MEMBRANES
      • UNDERLAYER BITUMEN MEMBRANES
      • SPECIAL ROOFING MEMBRANES
      • SHINGLES
    • IZOLMAT
      • TOP LAYER BITUMEN MEMBRANES
      • UNDERLAYER BITUMEN MEMBRANES
      • SPECIAL ROOFING MEMBRANES
      • TRADITIONAL BITUMEN MEMBRANES
      • SHINGLES
    • IZOLMIX
      • Supplementary products
      • ROLL ROOFING MEMBRANES
    • Foundations
      • Jointless products
        • Gruntowanie podłoża
          • Solvent-based roofing
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
        • Izolacja przeciwwilgociowa
          • Solvent-based roofing
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
        • Izolacja przeciwwodna
          • Solvent-based roofing
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
        • Klejenie ocieplenia
          • Solvent-based roofing
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
        • Uszczelnienie dylatacji
      • Roll roofing systems
        • Gruntowanie
        • Hydroizolacja
    • Renovations
      • Odtwarzanie izolacji poziomej
      • Odgrzybianie
      • Zaprawy naprawcze do betonu
      • Hydroizolacje paroprzepuszczalne
    • Terraces and balconies
      • Warstwa spadkowa
      • Paroizolacja (na tarasach)
        • Jointless products
        • Roll roofing systems
          • Gruntowanie
          • Paroizolacja właściwa
      • Hydroizolacja
        • Jointless products
        • Roll roofing systems
      • Klejenie i spoinowanie płytek
    • Roofs
      • Jointless products
        • Gruntowanie podłoża
          • Solvent-based roofing
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
        • Naprawa pokryć dachowych
          • Solvent-based roofing
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
        • Klejenie papy
          • Solvent-based roofing
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
        • Klejenie ocieplenia
          • Solvent-based roofing
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
        • Powłoka dekoracyjno-izolacyjna
      • Roll roofing systems
        • Hydroizolacja
          • UNDERLAYER BITUMEN MEMBRANES
          • Papy zgrzewalne wierzchniego krycia
          • SPECIAL ROOFING MEMBRANES
          • TRADITIONAL BITUMEN MEMBRANES
        • Paroizolacja
      • SHINGLES
        • SHINGLES
        • Wartstwa podkładowa
        • Klejenie
    • Green roofs
      • Gruntowanie podłoża
      • Papa odporna na przerost korzeni
      • Papa podkładowa
    • Wet rooms
      • Gruntowanie podłoża
      • Hydroizolacja
      • Klejenie i spoinowanie płytek
    • Pools
      • Hydroizolacja
      • Klejenie i spoinowanie płytek
    • Water and sewage tanks waterproofing
    • Impregnants
    • Epoxy floors and coatings
    • Transport infrastructure engineering
      • Exectution of the ferroconcrete bridge elements
      • Foundations and abutments insulation
      • Deck and approach slabs insulation
      • Footpaths and driveways
    • Supplementary products
    • New Products
  • Filter
    h

    Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.