IZOHAN RR

Izohan Izohan Izohan Izohan
 • Opis
  mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno
 • Kruszywo:
  bazaltowe
 • Zawartość wolnej przestrzeni:
  ok. 19%
 • Penetracja stemplem:
  ok. 0,5 mm
 • Przyczepność lepiszcza do kruszywa:
  ok. 85%
 • Temperatura stosowania:
  od -10°C do 30°C
 • Aprobata techniczna:
  IBDiM AT/2015-02-3191
 • Dostępne opakowania:
  25 kg
Zastosowania

Cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych i betonowych; uzupełnianie ubytków, wybojów w nawierzchniach powstałych np. wskutek degradacji mrozowej; uzupełnianie miejsc po wszelkich robotach instalacyjnych, m.in. wodociągowych, gazowych oraz elektrycznych – wypełniania przestrzeni wokół płyt lub kanałów oraz przepustów kablowych itp.; uzupełnianie dylatacji, miejscowe wyrównywanie lub profilowanie nawierzchni dróg, chodników przy metalowych elementach w konstrukcji nawierzchni (np. studzienki, przejazdy kolejowe).

Właściwości

   stosowana na zimno

   posiada doskonałą urabialność

   może być stosowana w szerokim zakresie temperatur (od -10°C do +30°C)

   może być zagęszczana ręcznie lub mechanicznie

  ruch pojazdów możliwy jest bezpośrednio po wykonaniu naprawy nawierzchni (przy czym należy dostosować ograniczenia ruchu, np. poprzez zmniejszenie prędkości)

Skład

mieszanina asfaltów, kruszyw naturalnych i rozpuszczalników organicznych

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.