IZOHAN RR

Izohan Izohan Izohan Izohan
 • Opis
  mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno do napraw cząstkowych
 • Zużycie
  ok. 0,6 kg/dm³
 • Kruszywo
  bazaltowe
 • Temperatura stosowania
  -10°C do +30°C
 • Gęstość
  ok. 2,7 g/cm³
 • Dostępne opakowania
  worek 25 kg
Zastosowania

Stosowany do cząstkowych remontów nawierzchni asfaltowych i betonowych; uzupełniania ubytków, wybojów w nawierzchniach powstałych np. wskutek degradacji mrozowej; uzupełniania miejsc po wszelkich robotach instalacyjnych m.in. wodociągowych, gazowych oraz elektrycznych np. wypełniania przestrzeni wokół płyt lub kanałów oraz przepustów kablowych; uzupełniania dylatacji, miejscowego wyrównywania lub profilowania nawierzchni dróg, chodników, przy metalowych elementach w konstrukcji nawierzchni (np. studzienki, przejazdy kolejowe).

Właściwości

▶ mieszanka wbudowywana jest na zimno

▶ posiada doskonałą urabialność

▶ może być stosowana w szerokim zakresie temperatur

▶ może być zagęszczana ręcznie lub mechanicznie

▶ ruch pojazdów możliwy jest bezpośrednio po wykonaniu naprawy nawierzchni (przy czym należy dostosować ograniczenia ruchu np. poprzez zmniejszenie prędkości)

Skład

mieszanina asfaltów, kruszyw naturalnych i rozpuszczalników organicznych

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.