IZOHAN SZPACHLA DEKARSKA

Izohan Izohan Izohan Izohan
 • Opis
  asfaltowo-kauczukowa masa dekarska
 • Zużycie
  spoina 5x5 mm - ok. 12 mb z kartusza 300 ml
 • Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji i wiązania
  od +5°C do +25°C
 • Czas utwardzenia
  10-14 dni
 • Dostępne opakowania
  kartusze 300 ml, 12 kartuszy w kartonie
Zastosowania

uszczelnianie obróbek blacharskich, szczelin przepustów dachowych, rynien, rur spustowych, świetlików, kominów, pęknięć i szwów, złączy materiałów bitumicznych z metalami, kamieniem i podłożami mineralnymi; naprawy połaci dachowych. 

Właściwości

   bardzo dobra przyczepność do podłoża

   nie powoduje korozji blach ocynkowanych

  odporność na: czynniki atmosferyczne, spływanie, powstawanie rys skurczowych

   utwardza się pod wpływem odparowania rozpuszczalnika

Skład

asfalt, żywice, kauczuk, włókna, dodatki

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.