IZOHAN WA

Izohan Izohan Izohan Izohan
 • Opis
  grunt do podłoży o zmniejszonej nasiąkliwości
 • Zużycie:
  przy gruntowaniu 0,2 kg/m2 ; przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej: 1,5 kg/m2 /mm
 • Temperatura obróbki
  od 5°C do 25°C
 • Przerwa pomiędzy nanoszeniem warstw
  min. 5 godz.
 • Czas schnięcia
  ≤ 6 godz.
 • Dokumenty odniesienia
  PN-B-24002
 • Dostępne opakowania
  18 kg
 • Punkty programu Fachowiec
  18 kg - 9 pkt.
Zastosowania
Gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu z wodą 1:2 (woda:IZOHAN WA) dla podłoży nienasiąkliwych; gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu z wodą 1:1 (woda:IZOHAN WA) dla podłoży nasiąkliwych; wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych.
 
Właściwości

   posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych
   może być stosowana na suche i wilgotne podłoże
   jest łatwa i szybka w stosowaniu
   jest bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna w kontakcie ze styropianem)
   jest wodochronna
   jest odporna na działanie czynników atmosferycznych

Skład
wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.