Systemy hydroizolacji

Dachy zielone

DACH UŻYTKOWY Z DOCIEPLENIEM PRZEWIDZIANY POD NAWIERZCHNIĘ JEZDNĄ

Opis rysunku
 1. Kostka brukowa o grubości zgodnej z normami i wytycznymi
 2. Podsypka piaskowo-cementowa
 3. Warstwa rozprowadzająca nacisk – o grubości min. 150 mm z tłucznia
 4. Włóknina filtracyjna układana z zakładem20 cm
 5. Mata drenażowa
 6. Włóknina filtracyjna
 7. Termoizolacja – płyty XPS
 8. 2x folia rozdzielająco-poślizgowa, układana z zakładem 10 cm
 9. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 – papa zgrzewalna podkładowa
 10. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0/ IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 – papa zgrzewalna podkładowa
 11. IZOHAN PENETRATOR G7/ IZOHAN BR/ IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczony z wodą – impregnat
 12.  Podłoże betonowe – wykonane ze spadkiem min. 1%
Materiały do pobrania
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.