Systemy hydroizolacji

Dachy zielone

DACH ZIELONY OBSADZONY ROŚLINNOŚCIĄ INTENSYWNĄ

Opis rysunku
  1. Podłoże betonowe – wykonane ze spadkiem min. 1%
  2. IZOHAN PENETRATOR G7/ IZOHAN BR/ IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczony z wodą – impregnat
  3. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0/ IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 – papa zgrzewalna podkładowa
  4. IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0/ IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2 – papa zgrzewalna - odporna na przerost korzeni
  5. Mata izolacyjno-ochronna, alternatywnie: dwie warstwy folii rozdzielająco-poślizgowej
  6. Mata drenażowa
  7. Włóknina filtracyjna
  8. Warstwa wegetacyjna substrat o grubości odpowiedniej dla danego rodzaju roślin
  9. Strefa roślin – obsadzenie intensywne – trawy, byliny, a przy większym nasypie substratu – krzewy i małe drzewa
Materiały do pobrania
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.