Systemy hydroizolacji

Dachy zielone

DACH ZIELONY Z DOCIEPLENIEM OBSADZONY ROŚLINNOŚCIĄ EKSTENSYWNĄ – KLASYCZNY UKŁAD WARSTW

Opis rysunku
 1. Podłoże betonowe – wykonane ze spadkiem min. 1%
 2. IZOHAN PENETRATOR G7/ IZOHAN BR/ IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczony wodą – impregnat
 3. IZOLMAT BIT V60 S4,0 ­– paroizolacja
 4. Termoizolacja płyty warstwowe – płyty styropianowe oklejone papą, płyty proste XPS lub EPS lub spadkowe EPS
 5. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0/ IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 – papa zgrzewalna podkładowa
 6. IZOLMAT PLAN zielonych dach PYE PV250 S5,0/ IZOLMAT PLAN zielonych dach PYE PV200 S4,2 – papa zgrzewalna  odporna na przerastanie korzeni roślin
 7. Mata zabezpieczająca i gromadząca wodę
 8. Mata drenażowa
 9. Włóknina filtracyjna
 10. Warstwa wegetacyjna – substrat o grubości odpowiedniej dla danego rodzaju roślin
 11. Strefa roślin – obsadzenie ekstensywne
Materiały do pobrania
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.