Systemy hydroizolacji

Baseny

SYSTEM BASENOWY

Opis rysunku
  1. Konstrukcja niecki
  2. IZOHAN renobud R-102 warstwa sczepna
  3. IZOHAN renobud R-105 warstwa wyrównawcza
  4. IZOHAN EKO 2K hydroizolacja min. 3 mm
  5. IZOHAN epoxy C-506 klejofuga epoksydowa lub IZOHAN renobud C-520 elastyczna zaprawa klejowa
  6. IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120
  7. Okładzina ceramiczna
  8. IZOHAN epoxy C-505 fuga epoksydowa lub IZOHAN epoxy C-506 klejofuga epoksydowa
  9. Trwale elastyczna masa do uszczelniania spoin
Materiały do pobrania
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.