Systemy hydroizolacji

Izolacje zbiorników na wodę i nieczystości

SYSTEM MINERALNY

Opis rysunku
 1. IZOHAN EKO 2K  – wewnętrzna chemoodporna hydroizolacja zbiornika – gr. 3 mm
 2. IZOHAN renobud R-103  –wyrównanie podłoża / IZOHAN renobud R-102 – warstwa sczepna
 3. Żelbetowa ściana zbiornika
 4. IZOHAN Dysperbit / IZOHAN WA rozcieńczony z wodą – warstwa gruntująca
 5. IZOHAN WM 2K  – zewnętrzna hydroizolacja zbiornika
 6. Włóknina ochronna
 7. IZOHAN  WM 2K – faset o promieniu ok. 2 cm
 8. IZOHAN renobud R-103 – faset o promieniu ok. 5 cm
 9. Żelbetowa płyta denna zbiornika
 10. Warstwa poślizgowa – 2 x folia PE
 11. Hydroizolacja – 2 x papa zgrzewalna
 12. IZOHAN Penetrator G7 – warstwa gruntująca
 13. Beton podkładowy
Materiały do pobrania
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.