Systemy hydroizolacji

Mosty

SYSTEM MOST III (IZOLACJA PŁYTY POMOSTU I PŁYTY NAJAZDOWEJ)

Opis rysunku
  1. IZOHAN Penetrator G7 – grunt bitumiczny pod papę zgrzewalną
  2. IZOHAN epoxy EP-601 – grunt żywiczny pod papę zgrzewalną na młody beton
  3. NEXLER MOST+ – hydroizolacja
  4. IZOHAN renobud R-112 / IZOHAN renobud R-113 – hydroizolacja
  5. IZOHAN epoxy EP-603 pion / IZOHAN epoxy EP-603 poziom – wypełnienie szczelin pomiędzy deskami gzymsowymi i dylatacji
Materiały do pobrania
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.