Systemy hydroizolacji

Tarasy i balkony

SYSTEM TARASOWY – UKŁAD ODWRÓCONY

Opis rysunku
 1. Płyta konstrukcyjna
 2. IZOHAN renobud R-102 – warstwa sczepną
 3. IZOHAN renobud R-103/R-104/R-105 – warstwa spadkowa
 4. IZOHAN WM/WM 2K grubości min. 2 mm na podłożu zagruntowanym IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczonym z wodą 1:1 – warstwa paroizolacji
 5. Polistyren EPS200/XPS – warstwa termoizolacji
 6. Warstwa dociskowa min. 4,5 cm
 7. IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120
 8. IZOHAN EKO 2K / IZOHAN szczelny taras – hydroizolacja
 9. IZOHAN sznur dylatacyjny
 10. IZOHAN renobud C-520 – elastyczna zaprawa klejowa
 11. IZOHAN renobud C-503 – fuga elastyczna
 12. Płytka ceramiczna nienasiąkliwa, mrozoodporna
 13. IZOHAN EKO POLIMER 45 – uszczelniacz trwale elastyczny
 14. IZOHAN TB 40 – profil tarasowy
Materiały do pobrania
Informacje o systemie
Hydroizolacja tarasu z odwróconym układem warstw.
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.